Умови членства

Членами кредитної спілки «Львівська» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

Особливістю членства в Кредитній спілці «Львівська» згідно ст.6 Статуту Спілки є те, що «…Членами Спілки можуть бути лише члени Всеукраїнського Товариства «Просвіта» ім.Т.Г.Шевченка, які підтверджують своє членство виконанням вимог Статуту Товариства…».

Особа стає членом кредитної спілки за умови:
1) відповідності ознаці членства;
2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;
3) рішення правління про прийом особи до кредитної спілки;
4) сплати вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами*.
Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття правлінням позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов’язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов’язкового пайового внеску в повному обсязі.
*Розмір  вступного внеску складає 15,00 грн.,  обов’язкового пайового  5,00 грн.