Послуги

- Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (послуга тимчасово не надається).

- Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (послуга тимчасово не надається).

Положення про фінансові послуги Кредитної спілки “Львівська” введено в дію 01 червня 2017 року

(завантажити  PDF)

Річні процентні ставки за внесками (вкладами) та за кредитами Кредитної спілки “Львівська” введено в дію 01 червня 2017 року

(завантажити  PDF)

Примірний кредитний договір

(завантажити  PDF)

КРЕДИТИ

Кредитна спілка «Львівська» надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності.

Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих видів кредитів виходячи із наступних критеріїв: строку користування, цільового призначення, розміру облікової ставки, режимів сплати процентів і основної суми кредиту, порядку надання кредиту, потреб членства та ринкових тенденцій.

Кредитна спілка «Львівська» надає кредити на різні потреби:

-         кредити на власні потреби;

-         кредити на придбання товару;

-         кредити на будівництво та ремонт житла;

-         кредити на придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп’ютерів;

-         кредити на навчання;

-         комерційні кредити.

Інформація, необхідна для отримання споживчого кредиту споживачем (наявні та можливі схеми кредитування, тарифи та умови на яких кредитна спілка надає споживчі кредити) згідно ЗУ «Про споживче кредитування».

ВНЕСКИ (ВКЛАДИ)

Кредитна спілка «Львівська» залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти), належать членам кредитної спілки на праві приватної власності та належать до її зобов’язань. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні рахунки, а також нараховану на такі внески плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членом кредитної спілки договорами та відповідно до діючого законодавства України.

Мінімальні та максимальні розміри вкладів за одним договором становлять:

-  для договорів про залучення строкових внесків (вкладів): від 1000,00 грн.;

-  для договорів про залучення внесків (вкладів) на вимогу: від 1000,00 грн.

Кредитна спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади). Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів), відбувається з урахуванням особливостей та за наступними критеріями – строку дії договору, способу виплати процентів, виходячи з потреб членства та ринкових тенденцій.

У зв’язку з відсутністю у  Кредитної спілки «Львівська» ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, вклади (внески) не приймаються.