Головна

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЛЬВІВСЬКА»

12 травня 1994 року в приміщенні Народного дому у Львові члени товариства «Просвіта» заснували Кредитну спілку «Львівська».

На сьогодні Кредитна спілка «Львівська» діє на підставі Статуту, викладеному в новій редакції та  затвердженого загальними зборами членів кредитної спілки (протокол № 10 від 12.06.2003р.).

Кредитна спілка «Львівська» має статус фінансової установи № 2669 від 29.10.2004р., реєстраційний номер 14101153.
Кредитна спілка «Львівська» створена та діяла на території  Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей. На даний час відділення Кредитної спілки «Львівська» розташовані на території Львівської області.

Кредитна спілка «Львівська» надає кредити членам спілки на вигідних умовах: кредити на власні потреби, кредити на придбання товару, кредити на будівництво та ремонт житла, кредити на придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп’ютерів, кредити на навчання, комерційні кредити.

Членам спілки, які мають вільні кошти, Кредитна спілка «Львівська» пропонує вигідні депозитні програми строком від 6-ти місяців до 2-х років.

Сьогодні фінансовими послугами кредитної спілки «Львівська» користуються чимало спілчан, поліпшуючи свій добробут та добробут своїх родин, вирішуючи свої фінансові проблеми.

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) Кредитна спілка “Львівська”
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) Львівська кредитна спілка
Код за ЄДРПОУ 20826788
Дата державної реєстрації юридичної особи 13.07.1994
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) так

ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки
Кредитна спілка відповідно до свого статуту:
— приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;
— виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;
— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;
— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
— виступає членом платіжних систем;
— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;
— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці
Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

Особливістю членства в Кредитній спілці «Львівська» згідно ст.6 Статуту Спілки є те, що «…Членами Спілки можуть бути лише члени Всеукраїнського Товариства «Просвіта» ім.Т.Г.Шевченка, які підтверджують своє членство виконанням вимог Статуту Товариства…».